هارولد گرین جنرال دو ستاره امریکایی- به دست فرزند رشید خلق افغانستان مردار شد!

 

ادای دین به رشادت و وطن پرستی آن جوان غیور و آن شهید گمنام! ادای دین به آن شیر مرد کشور که با سرفرازی در برابر افسران بلند پایه ء اشغالگر،‌چون کوه ایستاد،‌و با یک (نه) جانانه در برابر اشغال و اشغالگران امپریالیست، هارولد گرین، تورن جنرال امریکایی را به قتل رساند. ادای دین به این دلیر مرد سرزمین حماسه و رستخیز که ثابت نمود که از سلاله ء خالق ها و میرمسجدی هاست! ادای دین به این سرباز قهرمان که به ارتش پوشالی و بادارانش (یک نه تاریخی) گفت و در برابر اشغالگران و دست نشاندگانشان چون پامیر و بابا ایستاد! ادای دین به این دلیر مرد از تبار محمودی ها و غبار ها که ژنرال آلمانی را نیز زخمی ساخته و شماری دیگر از اشغالگران "بلند پایه" را مجروح و مقتول ساخت! ادای دین به صلابت وطن پرستانه اش که ناشی از استقلال سیاسی عمل انقلابی اش بود، استقلالی که حتی طالبان دروغزن نیز یارای آنرا نیافتند که مدعی شوند که این حمله یا سازماندهی اش را آنان به عهده داشته اند! ادای دین به این فرزند صدیق تاریخ کشور،‌که نامش به خط زرین در صدر شهدای جنبش مقاومت کشور به ثبت رسید! ادای دین به این هژبر انقلابی که با خون خویش حماسه ء مقاومت خلق ها- و اینکه خلق ما شکست ناپذیر است- را نوشت. ادای دین به این کوهپایه مرد دلیر که تاریخ را تجسم نو بخشید و افتخارات سه جنگ افغانستان با اشغالگران انگلیس را جلایی تازه بخشید! ادای دین به این بزرگمرد عرصه آزادی خواهی که خنجری بران بر قلب اشغالگران فرو برد، از قبیل همان خنجر ها که در سینه اشغالگران سوسیال امپریالیسم روس قبلا فرزندان راستین این مرز و بوم حماسه زا، فرو برده بودند. افتخار به این سرباز وطن پرست که خاطره ء مقاومت در برابر رژیم پوشالی طالبان را با مقاومت در برابر وطن فروشان رژیم پوشالی کرزی یکبار دیگر زنده نمود. ادای دین به این شیر بیشه های رزم که علی الرغم مجبوریت شمول در صفوف ارتش "ملی"‌پوشالی، استحاله نشد،‌بلکه برنده گی و تبلور خاصی یافت، و با پی بردن به اینکه ارتش "ملی" و رژیم پوشالی مزدوران کثیف امپریالیست های اشغالگر اند،‌به رژیم و ارتش "مزدور" اش نه گفته،‌و این (نه) جانانه را با مردار ساختن بلند پایه ترین افسر امریکایی در سراسر سالیان جنگ خلق افغانستان با اشغالگران امریکایی-شرکا، در سینه ء افتخارات خلق افغانستان حک نمود. ادای دین به این آزاده مرد که از شرافت خون بهمن ها و رستخیز ها به دفاع برخاست! ادای دین به این وارسته مرد تسلیم ناپذیر که با ایستادن در برابر اشغالگران امپریالیست، خون سالار شهیدان جنبش مقاومت ضد اشغالگران اجنبی یعنی رفیق مجید کلکانی را پاس داشت و برای جهانیان اعلام نمود که خلق کبیر افغانستان،‌همان آزاده گی را که پیوسته در خویش و با خویش داشته است،‌امروز نیز میتواند به منصه ظهور رسانیده و خواب از چشمان اشغالگران امپریالیست برباید! ادای دین به خون این شهید گمنام که یکبار دیگر به اثبات رسانید که خلق ما هرگز در دام انقیاد طلبی و تسلیم شدن نخواهند افتاد. ادای دین به این خون کبیر که به اثبات رسانید که :

خون است مسیری که توان رفت به خورشید

مردی که نهد گام در این راه کدام است!

افتخار به این شهید جاودان سرفراز که از مرز گمنامی، نه با اتکا به دالر و مزدور منشی در آستان اشغالگران امپریالیست، نه به بویه ء جاه و مقام و منافع مادی کثیف، بل از برای دفاع از شرافت انقلابی خلق های افغانستان ،‌از برای دفاع از استقلال کشور خویش، چنان گذر کرد که همراه با داشتن افتخار تاج سر شهدای گمنام مقاومت ضد اشغالگران امریکایی-شرکا بر ذروه ء اشتهار وطن پرستانه پای گذاشت! آری چنین است دیالکتیک گمنامی-شهرت در گسترهء‌ یک زنده گی شرافتمندانه و آزادی خواهانه. ادای دین به این شهید جاودان نیک نام که زنده ء‌جاوید گشت،‌و شعله ء جاوید رزم آزادیبخش را نوید فردایی آزاد و سربلند شد. ادای دین به او که مصداق این تعبیر محکم و انقلابی شد: "نام آزاده گی بر قله سرخیده ء افلاک برید!"

ادای دین به او که حماسه ء مرگ اش، نستوهی، نترسی و شجاعت دشمن شکن اش که نماد نترسیدن از مرگ و پذیره ء شهادت شدن از برای خدمت به خلق در مسیر نیل به استقلال و رهایی ملی شد، تبلور، تجسم و تایید این گفته های محکم از صدر اکرم یاری گردید:

"آن کسی که حقایق عینی جامعه را صحیحا در می یابد، شکست ناپذیر خواهد بود....

اگر شناسایی حقایق و بدور افگندن واهیات و سرگرمی های پوچ، ما را با مرگ روبه رو سازد، در آنصورت مرگ نیز یک حقیقت عینی است. پذیرش مرگ، پذیرش یک حقیقت عینی خواهد بود. نگذشتن از حقیقت و نادیده نگرفتن حقایق، هسته ء مبارزه با روحیه ء ترس از مرگ است. خود فریبی سرآغاز پرورش روحیه ء جبن و ترس از مرگ است"

آری! ادای دین به این شهید گمنام که شکست ناپذیر بود،‌و خود فریبی را یارای ورود به قلمرو روح نستوه و مومن به خلق و آزادی وی،‌نبود! ادای دین به وی که از حقایق نگذشت. حقایق را نادیده نگرفت، و بدین ترتیب،‌جبن و روحیه ء "ترس از مرگ" را درهم شکست.

بیایید ببینیم که رسانه ها، رسانه هایی که از آبشخور های گوناگون امپریالیسم و ارتجاع آب میخورند، در مورد جانفشانی این قهرمان گمنام خلق های افغانستان، چگونه گزارش میدهند. ما ضمن نقل گزارش های آنها، موارد قابل ذکر را به بررسی و تحلیل میگیریم.

خوش تر آن باشد که حرف دلبران

گفته آید در حدیث ديگران!

سایت کلید گروپ می نویسد:

"در نتیجه فیر یک فرد در لباس اردوی ملی به کارمندان یک پوهنتون نظامی در کابل و همکاران خارجی آنها، یک جنرال آمریکایی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
جنرال هارولد گرین، بلند رتبه ترین مقام نظامی بین المللی است که از سال 2001 بدین سو کشته می شود.
بر اساس گزارش رسانه های غربی، این جنرال امریکایی معاون بخش "قوماندانی مشترک انتقال امنیتی" بوده است.
در رابطه به این حادثه که روز گذشته رخ داد، وزارت دفاع کشور اعلام کرد:"یک تروریست" که لباس مشابه به اردو را بر تن داشت، به کارمندان پوهنتون دفاعی مارشال قسیم فهیم در غرب کابل و همکاران خارجی آنها فیر کرده است.
بر اساس منبع، در این حمله  شخصی که لباس مشابه به لباس اردو را بر تن داشت، در آکادمی نظامی افغانستان بر منسوبین اردوی ملی و همکاران خارجی شان شلیک کرد که در نتیجه یک افسر خارجی کشته و شمار دیگری از افسران افغان و خارجی زخم برداشتند."
به گفته وزارت دفاع، فرد حمله کننده نیز کشته شده است.
منابع آگاه در وزارت دفاع به بی بی سی گفته اند که مهاجم یک سرباز افغان بوده که 3 سال پیش به استخدام اردوی افغانستان درآمده بود."

 

قرار اعتراف کلید گروپ، جنرال هارولد گرین "بلند رتبه ترین مقام نظامی بین المللی است که از سال 2001 بدین سو کشته میشود"

وزارت دفاع پوشالی رژیم کرزی، قهرمانی که جنرال هارولد گرین بلند پایه ترین نظامی در میان نظامیان اشغالگر-را به قتل رسانیده است را یک "تروریست" میخواند. جالب آن است که "منابع آگاه در وزارت دفاع به بی بی سی گفته اند که مهاجم سرباز افغان بوده که 3 سال پیش به استخدام اردوی افغانستان در آمده بود."

می بینیم که مقامات مسئول و سخنگویان وزارت دفاع رژیم پوشالی، به خاطر تملق به اربابان اشغالگر و به خاطر مورد غضب آنها قرار نگرفتن، با وطن فروشی "بی نظیر" اعلام میدارند که حمله کننده یک "تروریست"‌بوده است. این اظهار نظر وطن فروشان وزارت "دفاع"‌مزدور اشغالگران، خود سند ننگین وطن فروشی متولیان این وزارتخانه پوشالی و مزدور است. آیا دفاع از مادر-وطن در برابر اشغالگران و سرانجام آیا به قتل رسانیدن یک تورن جنرال نیرو های اشغالگر،‌"تروریسم" است؟ در قاموس پوشالیان رژیم: آری! اما در قاموس خلق ها و در قاموس انقلاب،‌این عمل،‌نه تنها تروریسم نیست،‌بلکه انقلابیگری با شکوهی است که تاریخ خلق ما،‌پیوسته تجلیل اش خواهد نمود.

تجلیل از روز شهادت این سپاهی گمنام خلق های افغانستان، تجلیل از شهادت همه سپاهیان گمنامی است که در برابر اشغالگران و رژیم پوشالی،‌جانبازانه تاریخ و افتخارات و شرافت تاریخی خلق خویش را با خون سرخ خویش که مدافع آزاده گی خلق شان است،‌نوشته اند.

وبسایت خامه پرس:

این وبسایت چنین گزارش ارائه نموده است:

"وزارت دفاع امریکا تایید کرد که جنرال هارولد گرین، یکی از مقام‌های بلندپایۀ این کشور در افغانستان در افغانستان کشته شده‌است.

جان کربای، سخن‌گوی پنتاگون می‌گوید که جنرال گرین بلندپایه‌ترین مقام نظامی امریکایی است که روز گذشته در پی شلیک یک سرباز افغان کشته شد.

روز گذشته چندین تن در پی آتش‌گشودن یک سرباز افغان بالای نیروهای خارجی در دانش‌گاه نظامی مارشان فهیم واقع در منطقۀ قرغۀ شهر کابل، چندین تن از نیروهای خارجی و داخلی کشته و زخمی شدند.

سخن‌گوی پنتاگون روز گذشته به خبرنگاران گفت که مهاجم یک سرباز افغان بود که پس از شلیک بالای جنرال هارولد، خودش نیز کشته شد.

وی گفت که این روی‌داد به گونۀ مشترک با مقام‌های افغان زیر بررسی قرار دارد و پیش از هرگونه گمان باید در این مورد بررسی شود.

جنرال هارولد گرین معاون فرماندهی آماده‌گی‌ها برای بیرون‌کردن نیروهای امریکایی از افغانستان بود.

این چندمین روی‌دادی‌ست که توسط سربازان افغان در برابر نیروهای خارجی صورت میگیرد و گفته می‌شود ۱۶تن از نیروهای خارجی، سال گذشتۀ میلادی در روی‌دادهای مشابه کشته شده‌اند"

.

قسمی که در گزارش فوق به نقل و تاکید از سخنگوی پنتاگون میخوانیم، حمله کننده و کشنده ء تورن جنرال هارولد گرین،‌"یک سرباز افغان" بوده است،‌و نه یک "طالب" یا "تروریست طالبی". کاسه ء‌ داغ تر از آش رژیم پوشالی شاه شجاع ثالث، تجسم این ضرب المثل شده است که:‌دیگچه دیگ را گفت که رویست سیاه! پوشالیان رژیم نظیر جنرال ظاهر عظیمی، شهید قهرمانی را که ژنرال یانکی را به قتل رسانیده است، "تروریست" میخوانند که "در لباس سربازان اردوی ملی" بر خارجی ها حمله ور شده است. زهی دروغزنی و وطن فروشی که در کار این پوشالیان است. ادعای دروغین اینها را حتی پنتاگون خود ضمن اعتراف به اینکه حمله کننده یک (سرباز اردوی ملی افغان) بوده است، رد میکند. چنین حملات را که ازسوی هم-وطنان وطن پرست ما که به اشتباه یا از سر اجبار شامل اردوی پوشالی شده اند، و بعدا ضمن پشیمانی از این عمل، آنرا با حمله بر اشغالگران خارجی تلافی میکنند،‌حملات (سبز بر آبی) خوانده اند. حال،‌ امثال ظاهر عظیمی می آیند و با وطن فروشی تام، میخواهند که فرزندان رشید خلق را که به دفاع از استقلال مملکت خویش برخاسته اند،‌"تروریست"‌میخوانند!

خبر گذاری بخدی:

این خبر گذاری چنین می نویسد:

ظاهر قادری کابل
سه شنبه ١٤ اسد ١٣٩٣ ساعت ١٤:٠٧

وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) تایید کرده که یک جنرال بلند پایه امریکایی در تیر اندازی نظامی افغان به نیروهای خارجی در مرکز آموزش نظامیان افغان در قرغه کابل کشته شده است.

جنرال هارولد گرین بلند پایه ترین مقام نظامی امریکا است که در افغانستان کشته شده استجنرال هارولد گرین بلند پایه ترین مقام نظامی امریکا است که در افغانستان کشته شده است
مقام های این وزارت گفته اند جنرال امریکایی که در حمله امروز کشته شده، بلند پایه ترین مقام نظامی است که از سال ۲۰۰۱ به این سو در افغانستان جان خود را از دست می دهد.
ریر ادمیرال جان کربای، سخنگوی وزارت دفاع ساعتی پس از وقوع رویداد در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که حمله کننده یک نظامی افغان بوده و پس از این که به طرف نظامیان خارجی آتش گشوده، خودش نیز در آتشباری دیگر نظامیان کشته شده است.
او گفته است: "من تایید می کنم که یک جنرال بلند پایه امریکایی در میان قربانیان این رویداد است". 
حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز یک نظامی افغان در اکادمی ملی نظامی افغانستان که به کمک مالی برتانیا در قرغه در غرب کابل ساخته شده به روی نظامیان افغان و خارجی آتش گشود.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (آیساف) وقوع این رویداد را تایید کرده اما در مورد تلفات جزییاتی نداده است.
وزارت دفاع افغانستان نیز گفته فردی که بر جنرالان افغان و خارجی آتش گشوده تروریستی بوده که یونیفورم نظامی بر تن داشته و خودش نیز از سوی نظامیان افغان کشته شده است.
مقام های وزارت دفاع امریکا گفته اند این دومین مقام بلند پایه نظامی امریکایی است که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا کنون کشته می شود.
در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی نیز یک جنرال بلند پایه امریکایی در نتیجه سقوط یک هواپیمای ربوده شده در مقر پنتاگون کشته شد
با این حال وزارت دفاع امریکا گفته از زمان جنگ ویتنام، عراق و افغانستان این نخستین بار است که یک نظامی بلند پایه امریکایی در جنگ کشته می شود.
سخنگوی این وزارت گفته که در تیر اندازی امروز در اکادمی نظامی کابل پانزده نفر دیگر زخمی شده اند.
گفته شده که در میان زخمی های این رویداد نظامیان افغان، بریتانیایی، امریکایی، المانی و همچنان رییس اکادمی ملی نظامی شامل هستند.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا تایید کرده است، فردی که بر نظامیان افغان و خارجی آتش گشوده یک سرباز افغان بوده است".

این گزارش، حاوی این اقرار زبونانه ء اشغالگران امریکایی است:

"حال وزارت دفاع امریکا گفته از زمان جنگ ویتنام، عراق و افغانستان این نخستین بار است که یک نظامی بلند پایه امریکایی در جنگ کشته می شود."

 

بنابر آن،‌ کاسه لیسی وطن فروش نظیر ظاهر عظیمی بی جا نیست که این دست آورد خلق های افغانستان را که در سراسر جنگ های امریکا در ویتنام،‌عراق و افغانستان بی نظیر بوده است، به باد ناسزا گرفته و (سرباز افغان)‌را یک ترویست بخواند که در لباس نظامیان افغان آمده است. حال آنکه قرار همه گزارش ها،‌حمله کننده یک (سرباز اردوی ملی بوده است که سه سال پیش به استخدام در اردو در آمده است)!

بیایید "درد دل"‌بی بی سی را بخوانیم!!!

"یک ژنرال آمریکایی در تیراندازی دانشگاه نظامی کابل کشته شد

 بروز شده:  00:47 گرينويچ - چهارشنبه 06 اوت 2014 - 15 مرداد 1393

         فیسبوک

         تویتر

         Google+

         به اشتراک بگذارید

         ارسال صفحه

         چاپ مطلب

ژنرال هارولد گرین

گفته می شود که ژنرال گرین بلندپایه ترین درجه دار آمریکایی است که در افغانستان کشته می شود

در اثر تیراندازی یک فرد در لباس ارتش افغانستان به کارمندان یک دانشگاه نظامی در کابل و همکاران خارجی آنها، یک ژنرال آمریکایی کشته و ۱۵ نفر از جمله فرمانده دانشگاه و یک ژنرال آلمانی زخمی شدند.

ژنرال هارولد گرین بلندپایه ترین مقام نظامی بین المللی است که از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ کشته می شود.

به گزارش آسوشیتدپرس او معاون بخش فرماندهی مشترک انتقال امنیتی بود که در مقدمه چینی برای خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال جاری دست داد.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده "یک تروریست" که لباسی مشابه لباس ارتش به تن داشت، به روی کارمندان دانشگاه دفاعی مارشال قسیم فهیم در غرب کابل و همکاران خارجی آنها آتش گشوده است.

به گفته وزارت دفاع، در این حمله "یک شخص که لباس نظامی به تن داشت، در آکادمی نظامی افغانستان بر منسوبین اردوی ملی و همکاران خارجی شان شلیک کرد که در اثر آن یک افسر خارجی کشته و شمار دیگری از افسران افغان و خارجی زخم برداشتند."

این وزارتخانه اعلام کرده است: "مجروحین به اسرع وقت به شفاخانه انتقال و فرد حمله کننده توسط سربازان اردوی ملی کشته شد."

این در حالی است که بی بی سی مطلع شده که تیراندازی، پس از یک مشاجره لفظی اتفاق افتاده است.

منابع مطلع در وزارت دفاع به بی بی سی گفته اند که مهاجم یک سرباز افغان بوده که سه سال پیش به استخدام ارتش افغانستان درآمده بود.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده است.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است: "رئیس جمهوری افغانستان حمله بر منسوبین اردوی ملی و مربیان خارجی را که مصروف بازدید از تاسیسات نظامی اکادمی و توانمند ساختن نیروهای نظامی افغانستان بودند، کار دشمنانی دانست که نمی خواهند این کشور صاحب نهاد های نیرومند شود."

محمدافضل امان، رئیس اداره عملیات ستاد ارتش افغانستان به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در جریان تیراندازی، ژنرال غلام سخی فرمانده اکادمی ملی نظامی زخمی شدهاست.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/02/16/130216112759_afghan_national_military_academy_in_kabul_304x171_bbcpashto.com_nocredit.jpg

آقای امان قبلا به خبرگزاری فرانسه گفته بود که نیروهای خارجی هم متحمل تلفاتی شده‌اند.

این افسر وزارت دفاع تاکید کرد که هنوز اطلاعات دقیقی درباره این رویداد در دست نیست و تیم‌های تحقیقات حقوقی و اطلاعاتی وزارت دفاع در محل رویداد سرگرم تحقیق هستند.

رسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند که سه سرباز آمریکایی و یک افسر ایتالیایی بر اثر شلیک یک سرباز افغان از پای درآمده‌اند. اما وزارت دفاع و نیروهای ناتو در کابل، این گزارش‌ها را تایید نکرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ناتو در کابل گفته که تایید می‌کند که در مقر اکادمی نظامی واقع در قرغه در غرب کابل حادثه‌ای رخ داده اما هیچ توضیحی درباره چگونگی آن ارائه نکرده است.

دانشگاه نظامی کابل که از آن به عنوان اکادمی ملی نظامی یاد می‌شود، سال گذشته با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و فیلیپ هاموند وزیر دفاع وقت بریتانیا کلیکگشایش یافت.

آقای امان گفت که دو نهاد آموزشی مربوط وزارت دفاع افغانستان در داخل محوطه دانشگاه نظامی واقع شده که یکی اکادمی ملی نظامی و دیگری اکادمی عالی افسران ارتش است.

او افزود که نیروهای بریتانیایی و آمریکایی به این دو نهاد کمک مالی می‌کنند، اما مدیریت آنها به دست وزارت دفاع است."

 

این گزارش رساننده ء‌نکات مهمی است!!! نقل قول شاه شجاع ثالث یعنی حامد کرزی را در بر دارد که "این حمله را محکوم کرده است".

به نقل از خبرنامه ء ارگ ریاست جمهوری پوشالی،  "رئیس جمهوری افغانستان حمله بر منسوبین اردوی ملی و مربیان خارجی را که مصروف بازدید از تاسیسات نظامی اکادمی و توانمند ساختن نیروهای نظامی افغانستان بودند، کار دشمنانی دانست که نمی خواهند این کشور صاحب نهاد های نیرومند شود."

شاه شجاع ثالث قهرمانی سرباز وطن پرست را "کار دشمنان"‌میخواند و به این طریق پوزه کثیف خویش را بر چکمه های خونین اشغالگران امپریالیست مالیده و ثابت میسازد که تا آخرین روز های "مهلت قانونی" لمیدن اش بر کرسی ننگین "ریاست جمهوری" پوشالی، از آستان بوسی و وطن فروشی دست بردار نیست

به اعتراف بی.بی.سی تیر اندازی"پس از یک مشاجره لفظی" صورت گرفته است. معلوم میشود که سرباز وطن پرست، حقارت گردن نهادن بر اوامر یا رفتار های بادارمنشانه ء اشغالگران امریکایی-شرکا را بر نتافته،‌و به دنبال یک مشاجره لفظی، یعنی مشاجره با اربابان اشغالگر رژیم کرزی، قهرمانانه در برابر رژیم،‌باداران رژیم و اشغال ایستاده،‌و پس از کشته و زخمی ساختن دست کم 15 تن از اشغالگران اجنبی و مزدوران داخلی شان،‌که در میان کشته شده گان یک جنرال آلمانی نیز شامل بوده است، به دست اشغالگران و مزدوران "وطنی"شان،‌به شهادت میرسد. در میان مردار شده گان، ژنرال غلام سخی فرمانده اکادمی ملی نظامی نیز شامل بوده است. به این ترتیب می بینیم که یکی از با شکوه ترین ضربات به دشمنان داخلی و خارجی خلق های افغانستان بوسیله ء یک سرباز وطن پرست در "قلب" مرکز "تریننگ" شان که به نام مارشال وطن فروش یعنی "مارشال قسیم فهیم"‌مسمی شده است، به وقوع پیوسته است. قرغه فصلی از افتخارات تاریخی ما را رقم زده است،‌و کابل زمین،‌باز خاطرات مبارزات ضد اشغالگری رتبیل ها و خلق های وطن پرستی را که ضد اشغالگران تازی میرزمیدند،‌تازه نموده است. این خاطرات تازه شده اند،‌اما در بستری و در محتوایی دیگر. آنچه مسلم است این است که روحیه تسلیم ناپذیر خلق ما،‌و مقاومت تاریخی شان، رشته ای است که علی الرغم امکانات میلیاردها دالری استعمارگران برای درهم شکستاندن آن،‌هرگز درهم نشکسته است، و جنگ مقاومت خلق های ما در برابر اشغالگران، به گونه ء عمدتا خود جوش،‌ادامه دارد.

 

حال، گزارش "صدای آمریکا"‌را از وبسایت شان، نقل میکنیم:

" یک جنرال دو ستارۀ امریکایی توسط یک مهاجم که لباس ارتش افغانستان را به تن داشت در قرارگاه نظامی قرعه کشته شد.

این جنرال بلند رتبه ترین افسر نظامی اردوی امریکاست که در طول ١٣ سال جنگ در افغانستان کشته شده است.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که جنرال امریکایی که در یک پایگاه نظامی کابل کشته شد، یک تورن جنرال اردوی امریکا میباشد.

یک مامور عالیرتبه امریکایی میگوید که نیم از زخمی ها، امریکایی ها میباشند.

در بین زخمی شدگان این حمله یک جنرال آلمانی نیز شامل می باشد. 

جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع در زمینه گفت " یک تروریست در لباس اردوی ملی بالای عساکر بین المللی و افغان حمله نموده است" او افزود که حمله کننده کشته شده است.

روزنامه های نیویارک تایمز و واشنگتن پوست نیز کشته شدن یک جنرال امریکایی را در این حمله گزارش داده اند.

رئیس جمهور حامد کرزی شلیک بر مربی‌های داخلی و خارجی اکادمی نظامی افغانستان را محکوم کرده، در بیانیۀ گفته است این حمله کار "افرادی است که نمی‌خواهند افغانستان صاحب نهاد های نیرومند" شود.

نیروهای بین المللی حافظ صلح خبر داد که پیگیری قضیه را راه انداخته اند و جزیات بیشتر را در مورد شناخت مجروح شدگان به حیث پالیسی آیساف فراهم نمی کند.

از جانب دیگر نیروهای المانی میگویند که ١٥ سرباز ناتو در این حمله زخمی شده اند که ممکن یک حمله داخلی از میان منسوبین اردو باشد. اردوی المان می افزاید که " در میان زخمی ها یک برید جنرال المانی نیز شامل است که به گفته قوای المانی تحت معالجه قرار دارد و وضعیت صحی اش قابل نگرانی نیست."

یان کوبیش، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان حمله بر قوای بین المللی را تقبیح نمود. وی گفت "نیروهای بین المللی نقش مهمی را در تامین امنیت افغانستان ایفا میکنند. حمله به این خدمت گزاران یک تراژِیدی است."

اسوشیتید پرس میگوید واقعۀ قرغه یکی از حملات به اصطلاح " داخلی بین اردو" بوده که در آن "سربازان افغان بالای همکاران ناتو خود فیر میکنند". اژانس می افزاید که در سال ٢٠١٣ اینگونه حملات تا حدی زیادی کاهش یافته بود که در ده واقعۀ جداگانه شانزده تن کشته شده بود. در سال ٢٠١٢ تعداد اینگونه تلفات در ٣٨ واقعۀ جداگانه ٥٣ سرباز قوای اییتلافی بود.

در یک رویداد جداگانۀ امنیتی، یک محافظ والی پکتیا روز سه شنبه بر قوای خارجی در مقر ولایت شلیک کرد.

سخنگوی والی پکتیا به اسوسیتد پرس گفت که محافظ امنیتی در جریان درگیری کشته شده است و تحقیقات نیز در زمینه آغاز شده است.

         چاپ

         سهیم ساختن:

"

از این گزارش،‌چنین مستفاد میشود که شمار کشته و زخمی شده گان خیلی بیشتر از آن رقمی است که رژیم پوشالی کرزی اعلام نموده است. حد اقل پانزده سرباز ناتو به اقرار از منابع آلمانی،‌طی این حمله به مردار شده اند! معلوم میشود که این حمله‌، یک درگیری و سنگر گیری قهرمانانه بوده است که بوسیله ء یک هم-وطن میهن پرست و اشغالگرستیز ما راه اندازی شده است،‌و به اصطلاح وطنی،‌بیخ خارجی های اشغالگر را کنده است! ما باز اعلام میکنیم که: افتخار به آن سرباز گمنام و قهرمانی کم نظیر اش!

خبرگزاری ریانووستی، با عمده قلمداد کردن مرگ جنرال آلمانی، چنین می نویسد:


اخبار افغانستان

رسانه: یک ژنرال آلمانی در افغانستان زخمی شد

17:50

|

1393 / 05 / 14

Print version

 

برلین، 4 مرداد، خبرگزاری ریا نووستی/ یک ژنرال ارتش آلمان در نتیجه عملیات تروریستی در کابل زخمی شد. این مطلب را شبکه تلویزیونی N-tv با استناد به فرماندهی نظامیان آلمانی در منطقه گزارش داده است.

پیشتر خبرگزاری "فرانس پرس" گزارش داده بود یک افسر ارتش افغانستان در داخل یکی از پایگاه های آموزش نظامی  واقع در اطراف کابل به سوی سربازان ناتو آتش گشود و در نتیجه تعدادی از افسران افغانی و نظامیان ناتو زخمی شدند.

سخنگویان نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان (آیساف)، وابسته به ناتو وقوع این حادثه در پایگاه آموزش نظامی بریتانیا در افغانستان را مورد تایید قرار داده اند.

طبق آمار آیساف، تعداد نظامیان آلمانی در افغانستان در اول ژوئن سال 2014 میلادی 2695 نفر بوده است."

از این گزارش نیز برمی آید که این حمله کار "یک افسر ارتش افغانستان" بوده است نه کار تروریست های "طالبی". نیز این گزارش همانند سایر گزارش ها اقرار میکند که این حمله، کار "یک نفر" به تنهایی بوده است. افتخار به این شهید قهرمان، که به قول فردوسی خراسانی:

پیاده ندیدی که جنگ آورد

سر سرکشان زیر سنگ آورد

به تنها تن خویش جنگ آورده است و اشغالگران و مزدوران شانرا مردار نموده است.

وبسایت "رادیو آزادی"، خبر گزارشی خویش را با نگاهی به گذشته ء حملات به اصطلح (سبز بر آبی) چنین آورده است:

"تورن جنرال هارولد گرین در حمله بر پوهنتون نظامی مارشال فهیم کشته شد

         چاپ

         شریک ساختن:

http://gdb.rferl.org/A7F3CE2D-6CF8-44A6-8C8F-5846F9526FC3_w268_r1.jpg

          

          

          

         http://assets.pinterest.com/images/PinExt.png

15.05.1393

وزارت دفاع امریکا کشته شدن تورن جنرال هارولد گرین را طی حمله در پوهنتون نظامی مارشال فهیم در قرغه کابل تایید کرد.

جان کربای سخنگوی پنتاگون می گوید، از سال 2001 میلادی بدینسو تورن جنرال هارولد گرین بلندترین مقام نظامی امریکا است که در جنگ کشته شده است.

به گفته وی مهاجم یک سرباز افغان بود که پس از آتش گشودن بالای منسوبین پوهنتون نظامی مارشال فهیم خودش نیز کشته شد.

جان کربای دیروز طی یک کانفرانس خبری در ویرجینیا به خبرنگاران گفت:

" این حادثه مشترکاً توسط مقامات افغان و آیساف بررسی خواهد شد. تحقیقات در مورد تازه آغاز شده است و قبل از هر نوع حدس و گمان در مورد وضعیت نیاز به دوام تحقیقات داریم. "

گزارش ها حاکی اند که در این رویداد پانزده تن زخمی شده اند که به گفتهء پنتاگون عساکر امریکایی نیز جمع آن شمامل اند.

همچنان اردوی آلمان از زخمی شدن یک جنرال کشورش در این رویداد خبر داده و گفته است که وضع صحی این جنرال روبه بهبود می باشد.

این رویداد دیروز در زمان بازدید افسران ناتو از پوهنتون نظامی مارشال فهیم در قرغه کابل هنگامی به وقوع پیوست که یک تن در یونیفورم نظامی بر آنها حمله کرد.

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی زخمی شدن سه سرباز افغان در این رویداد را تایید کرده گفت:

" یکنفر در لباس اردوی ملی فیر کرده و چند نفر را زخمی ساخته که سه تن آنها عساکر افغان اند. "

وی از ارایه جزییات بیشتر در مورد خود داری کرد.

در عین حال یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان طی یک اعلامیهء وقوع این حادثه را تقبیح کرده در مورد گفته است، عساکر بین المللی در تامین امنیت افغانستان نقش مهم را ایفاء می کنند و برای ثبات آینده این کشور عساکر افغان را آموزش میدهند.

سفارت امریکا در کابل نیز وقوع این حمله و کشته و مجروح شدن نظامیان در آنرا محکوم کرده است.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده آنرا کار دشمنانی خوانده که نمی خواهند افغانستان صاحب نهاد های نیرومند شود.

از سوی دیگر طالبان با نشر اعلامیه، این سرباز افغان را ستایش کرده اما مسوولیت حمله را بدوش نگرفته اند.

از این قبل از حملات مشابه بر نیرو های خارجی صورت گرفته است.

سال گذشته عیسوی در 10 حمله که از صفوف نیرو های افغان بر عساکر خارجی صورت گرفت 16 عسکر خارجی کشته شدند".

 

این گزارش به وضوح میرساند که طالبان "مسئولیت حمله را بدوش نگرفته اند". حال از ظاهر عظیمی وطن فروش باید پرسید که روی کدام دلیل قهرمانی این سرباز را منسوب به تروریست های طالبی کرده و شهید گمنام ما را "تروریست"‌میخواند؟ تروریست خود ظاهر عظیمی و رژیم پوشالی است. تروریست طالبان وحشی اند که همانند رژیم پوشالی کرزی،‌طوق بنده گی اشغالگران امپریالیست را در گردن دارند. تروریست کبیر امپریالیست ها،‌عمدتا امپریالیسم امریکا اند! خلق های ما، و فرزندان رشید شان نظیر همین شهید قهرمان که تورن جنرال امریکایی را به درک فرستاد، قهرمانان تاریخ سازی اند که علیه تروریسم در سطح بین المللی مبارزه میکنند. زیرا که می بینیم که از تروریسم ارتجاع اسلامی وابسته به امپریالیسم گرفته تا تروریست های امپریالیسم متجاوز بر افغانستان،‌در شکل یک ائتلاف نامقدس بالای خلق های ما حمله ور شده اند. این خلق های قهرمان ما و قهرمان های خلق ما اند که با قهرمانی ها و رشادت های کم نظیر،‌در برابر اشغالگران تروریست مقاومت نموده،‌از آزاده گی خویش دفاع میکنند

سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) خلق های کشور را به تشدید بخشیدن مقاومت ملی و انقلابی فراخوانده و اعلام میکند که تنها با درهم شکستن بساط تجاوز و رژیم پوشالی و شرکای جهادی-طالبی آن است که میتوان بسوی آزادی و دموکراسی روانه شد. تا زمانیکه بساط امپریالیسم، فئودالیسم و کاپتالیسم برورکراتیک را درهم ننوردیم،‌نمی توانیم حتی فکری از دموکراتیسم را به مخیله بپرورانیم. روی این اصل،‌ راه اندازی جنگ ممتد خلق،‌مسیری است که انقلاب ملی و دموکراتیک ما از مسیر آن خواهد گذشت،‌انقلابی که یک انقلاب دموکراتیک نوین خواهد بود که ما را به سوسیالیسم و سرانجام رسیدن به جامعه ء فارغ از استثمار فرد از فرد و یک جامعه ء بی طبقه و واقع عادلانه رهنمون خواهد گشت

 

یا مرگ یا آزادی!

زنده باد مقاومت انقلابی و عادلانه ء خلق های افغانستان و سراسر جهان!

زنده باد جنگ خلق!

مرگ به اشغالگران و رژیم پوشالی دست نشانده ء شان!

انقلاب زنده باد!

سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

پانزدهم اسد،‌1393 خورشیدی